Teenused

 

BIM tehnoloogiate kasutamine on tõestanud oma vajalikkust paljudes projektides. Täpse ehitise mudeli koostamine kasutades Strusoft ja Tekla Structures tarkavara aitab ette valmistada täpsema dokumentatsiooni ning väldib vigu.

Meie poolt kasutatud tehnoloogiad ja tarkvara on täpsed ning usaldusväärsed teie raudbetoonehitiste jaoks. Lähenemisviisid, mida pakkume, aitavad leida parima variandi ehitiste püstitamiseks.

Projekteerimis teenused:

• Ehitise konstruktiivne projekt
• Konstruktiivne 3D mudel
• 2D joonised: laotised, plaanid, lõiged, detailed
• Monteeritavate RB elementide tootejoonised

Ehitus teenused:

• Monteeritavate elementide monaaž
• Betoonitööd

Nõustamine:

• Konstruktiivse projekti ekspertiis
• Konstruktsioonide ekspertiisid
• Kandeskeemi optimaalse lahenduse leidmine
• Materjalide kulu optimeerimine
• Defektide ja nende mõju analüüs
• Autorijärelevalve