Om Oss

TECA skapades ur en grupp av erfarna experter med bakgrund inom utformar bärande strukturer och byggledning. Genom vårar expertis inom armerad betong har vi ett tydligt fokus mot prefabricerade betong strukturer.

Helt eller delvis prefabricerade betong byggnads system är det rationella valet för många byggnads projekt på grund av dess förmåga anta olika former geometrier.

Vi kan utföra projekt på många typer av byggnader, så som enplans- och flerplans hus, kontor och industrier. Vårat mål är att göra bygget mer effektivt i form av låga kostnad samt kort konstruktions och leverans tid. Allt detta blir verklighet med hjälp av modern prefabricerad betong applicerad på professionell design.